T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 06/02/2018

  Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi 

    Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü Görev Tanımı

  Kurumsal


Süreç Hiyerarşi Tablosu

Hiyerarşi Tablosu
Risk Yönetimi Nedir? Risk Matrisi

  SYGM Risk Tabloları

 • & Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı
 • & Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • & Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 •   & Etüt, Proje ve Emlak Yönetim Daire Başkanlığı
 • & Hukuk ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı
 • & İhale Daire Başkanlığı
 • & İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı
 • & Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı
 • & Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığı
 • & Proje Daire Başkanlığı
 • & Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı

SYGM-Hassas Görev Belirleme Rehberi

SYGM Hassas Görevler Tabloları

 • & Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı
 • & Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • & Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 •   & Etüt, Proje ve Emlak Yönetim Daire Başkanlığı
 • & Hukuk ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı
 • & İhale Daire Başkanlığı
 • & İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı
 • & Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı
 • & Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığı
 • & Proje Daire Başkanlığı
 • & Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

SYGM Kamu Standartları Tabloları