T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 12/10/2018

     Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi 

   Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Görev Tanımı

Kurumsal


Süreç Hiyerarşi Tablosu

Süreç Hiyerarşi TablosuRisk Yönetimi Nedir?Risk Matrisi

  SYGM Risk Tabloları


Hassas Görev Belirleme Rehberi

SYGM Hassas Görevler Tabloları


Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

SYGM Kamu Standartları Tabloları


şema.docx