T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşıt Görevlendirme Genelgesi

Güncelleme Tarihi: 21/12/2017

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapmakta olup Ankara dışında görev ifa etmek üzere görevlendirilen personelden;

a- Bakanlık ve Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu personeline il sağlık müdürlüklerince,

b- Türkiye halk sağlığı kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeline kendi kurumlarının taşra teşkilatınca,...