T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bakanlığı 2016 Yatırım Proğramı

Güncelleme Tarihi: 22/12/2017

2016 Yılı Yatırım Programı ve Detayları

17 Ekim 2015 Tarihli ve 29505 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan

12 Ekim 2015 Tarihli ve 2015/8190 Sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki

2016 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2016-2018 Orta Vadeli Programında ve 2016 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2016 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.

Yatırım projeleri; "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2015 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2016 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki projeler ile Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Projesi kapsamındaki projeler, proje adlarının sonlarına sırasıyla "GAP", "DAP", "DOKAP", "KOP", "YHGP" ve "ZBK" kısaltmaları eklenerek gösterilmiştir. Avrupa Birliği fonlarından desteklenecek projelere "AB" kısaltması eklenmiş veya "AB Müktesebatına Uyum" projesi olduğu belirtilmiştir.

Kuruluşların 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2016 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri dahil değildir.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2016 Yılı Yatırım Programında yer verilmiştir.

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 391.699 Bin  TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamına dahil olmayıp, kullanımı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu ödenek ile ihtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il ve ilçe bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.  Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2015/8190 sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararındaki hükümlere tabi değildir.

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde 630.602 Bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. SUKAP için tahsis edilen bu ödeneğin belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

2016 Yılı Yatırım Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla (2016 yılı fiyatlarıyla) ve "Bin TL" bazında verilmiştir. 2016 yılı ortalama program kuru dikkate alınmıştır.

 


 


İlgili Haber ve İndirilebilir Dokümanlar İçin Tıklayınız


2016 Yatırım Programında yer alan Sağlık Yatırımları

Adana Çukurova Devlet Hastanesi 200 Yatak (250 Yatak Kapasiteli)AdanaÇukurova
Adana Devlet Hastanesi(250 Yatak)AdanaSeyhan
Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi Revize Blok 30 Yatak (35 Yatak Kapasiteli)Adanaİmamoğlu
Adana Merkez Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 50 ÜnitAdanaYüreğir
Adana Pozantı Devlet Hastanesi Tekir Semt PolikliniğiAdanaPozantı
Adana Saimbeyli Entegre İlçe Hastanesi (20 Yatak)AdanaSaimbeyli
Adana- Yüreğir Yeşilbağlar Halk Sağlığı Merkezi(8 Hekimlik)+112 ASHAdanaYüreğir
Adana-Ceyhan Devlet Hastanesi (250 Yatak)AdanaCeyhan
Adana-Ceyhan Toplum Sağlığı Merkezi Özel TipAdanaCeyhan
Adana-Seyhan Halk Sağlığı Merkezi (9 AHB'LİK ASM)+İlçe Sağlık Md.+112 ASHİ+Çukurova İlçe Sağlık Md.AdanaSeyhan
Adıyaman- Gerger 6 Daireli lojmanAdıyamanGerger
Adıyaman Gölbaşı Devlet hastanesi revize blok(Mevcutta 50 Yatak olan Hastane Nihaide 75 Yatak olacak şekilde revize edilecektir.)AdıyamanGölbaşı
Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 200 YatakAdıyamanMerkez
Adıyaman Samsat Devlet Hastanesi (10 Yataklı )AdıyamanSamsat
Adıyaman Sincik İlçe Hastanesi 10 hasta odalı (Nihaide 20 yatak) + 6 Daireli LojmanAdıyamanSincik
Adıyaman Tut İlçe Hastanesi 6 Daire LojmanAdıyamanTut
Adıyaman-Besni Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik-Lojmanlı)AdıyamanBesni
Adıyaman-Besni Hacıhalil Sağlık EviAdıyamanBesni
Adıyaman-Çelikhan Aile Sağlığı Merkezi +Toplum Sağlığı Merkezi(5 Hekimli)+112 ASHİAdıyamanBesni
Adıyaman-Kahta Akıncılar Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik-Lojmanlı)AdıyamanKahta
Adıyaman-Kahta Bozpınar 1 Hekimlik Aile Sağlığı MerkeziAdıyamanKahta
Adıyaman-Kahta Gölgeli 1 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi (Lojmanlı)AdıyamanKahta
Adıyaman-Merkez Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik-Lojmanlı)AdıyamanMerkez
Adıyaman-Sincik Çamdere Sağlık EviAdıyamanSincik
Afyon Merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 250 Yatak (300 Yatak Kapasiteli)AfyonkarahisarMerkez
Afyon Şuhut Balçıkhisar Aile Sağlığı Merkezi 1-2 HekimlikAfyonkarahisarŞuhut
Afyonkarahisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 50 ÜnitAfyonkarahisarMerkez
Afyonkarahisar Emirdağ Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi 5 Hekimlik+112 AcilAfyonkarahisarEmirdağ
Afyonkarahisar Sandıklı Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi 5 Hekimlik+112 AcilAfyonkarahisarSandıklı
Afyonkarahisar-Çay Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkesi (4 Hekimlik)+112 AcilAfyonkarahisarÇay
Afyonkarahisar-Dinar Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH+Aile Sağlığı Merkezi (3-4 Hekimlik TSM+ASM+112 ASH)AfyonkarahisarDinar
Ağrı Eleşkirt 30 yataklı (50 yatak kapasiteli) Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatıAğrıEleşkirt
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, 30 Ünitlik ADSM, 112 Komuta Kontrol Merkezi, 5-6 Hekimli ASMAğrıMerkez
Ağrı Patnos ADSM (15 Ünit ADSM+TSM + Aile Sağlığı Merkezi)AğrıPatnos
Ağrı-Diyadin 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik) Lojmanlı +112 ASHİAğrıDiyadin
Ağrı-Doğubeyazıt 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)AğrıDoğubayazıt
Ağrı-Doğubeyazıt Halk Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik ASM)+112 ASHİAğrıDoğubayazıt
Ağrı-Eleşkirt Aile Sağlığı Merkezi 5-6 Hekimlik Lojmanlı+112 ASHİAğrıEleşkirt
Ağrı-Merkez Devlet Hastanesi(400 Yatak)AğrıMerkez
Ağrı-Merkez Halk Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik ASM)+112 ASHİAğrıMerkez
Ağrı-Patnos Aile Sağlığı Merkezi 5-6 Hekimlik+112 ASHİAğrıPatnos
Ağrı-Patnos Bozoğlak Sağlık EviAğrıPatnos
Ağrı-Taşlıçay Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 ASHİAğrıTaşlıçay
Ağrı-Tutak Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik)+112 ASHİAğrıTutak
Ağrı-Tutak Devlet Hastanesi 6 Daireli LojmanAğrıTutak
Aksaray - Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH (T10+6AHB+112 ASH)AksarayOrtaköy
Aksaray Eskil Devlet Hastanesi Acil Ek Bina (2000 m2 altı)AksarayEskil
Aksaray Merkez Devlet Hastanesi 400 yatakAksarayMerkez
Aksaray-Merkez Gücünkaya Sağlık EviAksarayMerkez
Amasya Merkez Halk Sağlığı Merkezi (6 ahb ASM+112)AmasyaMerkez
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi (Ek Bina)AmasyaMerkez
Amasya-Merzifon Halk Sağlığı Merkezi( 6ahb ASM+112)AmasyaMerzifon
Amasya-Suluova Devlet Hastanesi 100 yatakAmasyaSuluova
Ankara Akyurt Devlet Hastanesi 30 YatakAnkaraAkyurt
Ankara Ayaş Devlet Hastanesi 75 Yatak (45 Yatak FTR-30 Yatak Genel Hastane)AnkaraAyaş
Ankara Elmadağ Hulusi Alataş Devlet Hastanesi 75 Yatak (100 Yatak Kapasiteli)AnkaraElmadağ
Ankara Etimesgut Devlet Hastanesi 250 YatakAnkaraEtimesgut
Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi (150 Yatak) 200 Yatak KapasiteliAnkaraGölbaşı
Ankara Hastanesi Altındağ-Mamak Bölgesi Semt PolikliniğiAnkaraMamak
Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi 50 yatakAnkaraKızılcahamam
Ankara Mamak 200 Yataklı Devlet HastanesiAnkaraMamak
Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi (300 Yatak)AnkaraPolatlı
Ankara Pursaklar Devlet Hastanesi 100 YatakAnkaraPursaklar
Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi 480 yatak+ADSM 90 ÜnitAnkaraSincan
Ankara Yenimahalle Demetevler ADSM (30 Ünit)AnkaraYenimahalle
Ankara-Çankaya Halk Sağlığı Merkezi (7 AHB)AnkaraÇankaya
Ankara-Çankaya Oran Aile Sağlığı Merkezi 9 Hekimlik ASMAnkaraÇankaya
Ankara-Elmadağ Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı MerkeziAnkaraElmadağ
Ankara-Keçiören Atapark Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH (6 Hekimlik ASM+112 ASH)AnkaraKeçiören
Ankara-Sincan Halk Sağlığı Merkezi (12 ahb asm)+İlçe Sağlık MüdürlüğüAnkaraSincan
Ankara-Yenimahalle Halk Sağlığı Merkezi(8 ahb asm) (Ertuğrul Şimşek HSM))AnkaraYenimahalle
Ankara-Yenimahalle Macun Aile Sağlığı Merkezi 6 HekimlikAnkaraYenimahalle
Antalya Alanya ADSM 50 ÜnitAntalyaAlanya
Antalya Alanya Devlet Hastanesi 300 YatakAntalyaAlanya
Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi 75 Yatak ilave blokAntalyaGazipaşa
Antalya Kepez Devlet Hastanesi 300 YatakAntalyaKepez
Antalya Merkez ADSM 50 Ünit + 5 YatakAntalyaKonyaaltı
Antalya Muratpaşa Eğitim Araştırma hastanesi Revize Blok Yapımı (Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi) 300 YatakAntalyaMuratpaşa
Antalya-Elmalı Devlet Hastanesi 50 YatakAntalyaElmalı
Antalya-Finike Devlet Hastanesi 75 yatakAntalyaFinike
Antalya-Konyaaltı Halk Sağlığı Merkezi (TSM (T7) (5 AHB+ASM)AntalyaKonyaaltı
Antalya-Manavgat Halk Sağlığı Merkezi+İlçe Sağlık Müdürlüğü (8 AHB+İlçe Sağlık Md.)AntalyaManavgat
Antalya-Muratpaşa Halk Sağlığı Müdürlüğü Özel TipAntalyaMuratpaşa
Antalya-Serik Devlet Hastanesi Yeni Blok Y. 100 YatakAntalyaSerik
Antalya-Serik Haskızılören Sağlık Evi (Lojmanlı)AntalyaSerik
Ardahan Çıldır Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)ArdahanÇıldır
Ardahan DH 18 Daireli LojmanArdahanMerkez
Ardahan Göle 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİArdahanGöle
Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü + 16 Ünit ADSM + 112 KKM + Genel SekreterlikArdahanMerkez
Ardahan Merkez 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHArdahanMerkez
Ardahan Posof Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)ArdahanPosof
Artvin Murgul Entegre İlçe Hastanesi 7 Hasta Odalı (15 yatak)ArtvinMurgul
Artvin Sağlık Kompleksi(20 Ünit ADSM-ASM-TSM-TRSM-FTR-Halk Sağlığı Lab.)ArtvinMerkez
Artvin-Hopa TSM+ASM+112 ASH+7 Ünit ADSM+Fizik Tedavi Ünitesi (Özel Tip)ArtvinHopa
Aydın İl Sağlık Müd+Halk Sağlık Müd+Genel Sekreterlik+ADSM 30 Ünit (Esk Yimpaş Binası)AydınMerkez
Aydın Sultanhisar Entegre İlçe Hastanesi 10 YatakAydınMerkez
Aydın Yenipazar Entegre İlçe Hastanesi (5 Yatak)+112 ASHAydınYenipazar
Aydın-Kuşadası 1 Nolu Halk Sağlığı Merkezi (8AHB+112 ASH)AydınKuşadası
Aydın-Kuşadası Devlet Hastanesi Yeni Blok Y. (150 Yatak)AydınKuşadası
Aydın-Ortaklar 112 ASH İstasyon BinasıAydınGermencik
Aydın-Söke 112 ASH İstasyon BinasıAydınSöke
Balıkesir Burhaniye Devlet Hastanesi 100 YatakBalıkesirBurhaniye
Balıkesir Karesi İlçe Sağ.Müd.+TSM+ASM(6 Hek.)+Halk.Sağ.Lab.+112 ASHİBalıkesirMerkez
Balıkesir Şehir Hastanesi 850 Yatak (1000 Ytk Kpst)BalıkesirMerkez
Balıkesir Sındırgı Devlet Hastanesi 40 yatakBalıkesirSındırgı
Balıkesir-Altıeylül TSM+ASM (8 Hekimlik)+ 112 ASHİBalıkesirMerkez
Balıkesir-Bandırma Halk Sağlığı Merkezi (9 AHB)BalıkesirBandırma
Balıkesir-Edremit Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+İlçe Sağlık Müdürlüğü+112 ASHBalıkesirEdremit
Balıkesir-Gömeç Entegre İlçe Hastanesi 10 YatakBalıkesirGömeç
Balıkesir-Havran 25 yataklı Devlet HastanesiBalıkesirHavran
Balıkesir-Havran Hallaçlar Sağlık EviBalıkesirHavran
Bartın ADSM 20 ÜnitBartınMerkez
Bartın Amasra Entegre İlçe H. (10 Yatak)BartınAmasra
Bartın-Kurucaşile Tekkeönü Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik ASM (Lojmanlı)BartınKurucaşile
Bartın-Merkez Ellibaş Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik ASM (Lojmanlı)BartınMerkez
Bartın-Merkez Kızılelma Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik ASMBartınMerkez
Bartın-Merkez Kurtköy Aile Sağlığı Merkezi 3 Hekimlik ASMBartınMerkez
Batman 200 Yataklı Devlet HastanesiBatmanMerkez
Batman Gercüş Devlet Hastanesi Revize Blok Yapımı (30 Yatak)BatmanGercüş
Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları H. (300 Yatak)BatmanMerkez
Batman Kozluk Yeniçağlar Sağlık EviBatmanKozluk
Batman Merkez 3 No.lu Halk Sağlığı Merkezi (6AHB) Lojmanlı + Semt Polikliniği + 112 ASHİBatmanMerkez
Batman/Sason Yücebağ Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik ASM (GAP)BatmanSason
Batman-Gercüş Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB) +112 ASHİBatmanGercüş
Batman-Gercüş Yayladüzü Sağlık EviBatmanGercüş
Batman-Kozluk Taşlıdere Aile Sağlığı Merkezi 3 HekimlikBatmanKozluk
Batman-Merkez 22 Nolu Halk Sağlığı Merkezi (6 AHB)+112 ASHİBatmanMerkez
Batman-Sason Aile Sağlığı Merkezi 10 Daireli LojmanBatmanSason
Batman-Sason Devlet Hastanesi Yeni Blok 50 Yatak + 6 Daireli LojmanBatmanSason
Bayburt İl Sağ.Müdürlüğü+Kamu Hast.Genel Sekreterlik (Özel Tip)BayburtMerkez
Bayburt Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+Halk Sağlığı Laboratuarı (Özel Tip)+ Halk Sağlığı MüdürlüğüBayburtMerkez
Bilecik Merkez Devlet Hastanesi 250 yatakBilecikMerkez
Bilecik Söğüt Küre Sağlık EviBilecikSöğüt
Bilecik Söğüt Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi 6 Hekimlik+112 AcilBilecikSöğüt
Bilecik-Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 HekimlikBilecikMerkez
Bilecik-Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Özel TipBilecikMerkez
Bingöl Karlıova Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 AcilBingölKarlıova
Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi 8 Daireli LojmanıBingölKarlıova
Bingöl Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Halk Sağlığı Merkezi 6 AHB+112 ASHBingölMerkez
Bingöl Merkez Kırkağıl Sağlık EviBingölMerkez
Bingöl-Adaklı Entegre İlçe Hastanesi 8 Daireli LojmanBingölAdaklı
Bingöl-Adaklı Kaynakdüzü Aile Sağlığı Merkezi 1 Hekimlik ASMBingölAdaklı
Bingöl-Genç 4 Hekimlik ASMBingölGenç
Bingöl-Genç Alaattin Sağlık EviBingölGenç
Bingöl-Karlıova Kümbet Sağlık EviBingölKarlıova
Bingöl-Karlıova Mollaşakir Sağlık EviBingölKarlıova
Bingöl-Kiği İlçe Hastanesi (15 Yatak)BingölKiğı
Bingöl-Kiğı ilçe Hastanesi 8 Daireli LojmanBingölKiğı
Bingöl-Merkez 5-6 Hekimlik ASM-Lojmansız (Tip B+TSM)BingölMerkez
Bingöl-Merkez Dik Sağlık EviBingölMerkez
Bingöl-Merkez Gözeler Sağlık EviBingölMerkez
Bingöl-Merkez Yenişehir Halk Sağlığı Merkezi+112 ASH (6 AHB+112 ASH)BingölMerkez
Bitlis Ahlat Devlet Hastanesi Nitelikli Yatak + Ek Bina (45 Yatak)BitlisAhlat
Bitlis Ahlat Merkez 5-6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+TSM+112 ASHİBitlisAhlat
Bitlis Tatvan 5-6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİBitlisTatvan
Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi 400 Yatak+40 Daireli LojmanBitlisTatvan
Bolu Gerede Devlet Hastanesi 75 YatakBoluGerede
Bolu Merkez Gölyüzü 5-6 Hekimlik Aile Sağlığı MerkeziBoluMerkez
Bolu Mudurnu Entegre İlçe Hastanesi (15 Yatak)+112 ASHİBoluMudurnu
Bolu-Gerede Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi 6 Hekimlik+112 AcilBoluGerede
Burdur Ağlasun Mamak Sağlık EviBurdurAğlasun
Burdur Bucak 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 HekimlikBurdurBucak
Burdur Bucak Çamlık Aile Sağlığı Merkezi 1 HekimlikBurdurBucak
Burdur Bucak Elsazı Sağlık EviBurdurBucak
Burdur Bucak Karapınar Aile Sağlığı Merkezi 2 HekimlikBurdurBucak
Burdur Bucak Kızılseki Sağlık EviBurdurBucak
Burdur Çavdır Ambarcık Sağlık EviBurdurÇavdır
Burdur Merkez 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 2 HekimlikBurdurMerkez
Burdur Merkez Halk Sağ.Müd.+Halk Sağ.Lab.+TSM+ASM Özel TipBurdurMerkez
Burdur Merkez Kayış Sağlık EviBurdurMerkez
Burdur Merkez Yassıgüme Sağlık EviBurdurMerkez
Burdur Yeşilova ASM+ TSM (7AHB+T11) +112 ASHİBurdurYeşilova
Burdur-Bucak 150 Yataklı Devlet Hastanesi (200 Yatak Kapasiteli)BurdurBucak
Bursa Gemlik Devlet Hastanesi (150 Yatak)BursaGemlik
Bursa İnegöl ADSM (40 Ünit)Bursaİnegöl
Bursa İznik Devlet Hastanesi 60 Yatak (75 Yatak Kapasiteli)Bursaİznik
Bursa Kestel Rafet Kahraman Devlet Hastanesi (125 Yataklı)BursaKestel
Bursa Merkez 600 Yataklı Devlet HastanesiBursaYıldırım
Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi (75 Yatak)BursaOrhangazi
Bursa Osmangazi Çekirge-Ali Osman SÖNMEZ-Devlet Hastanesi (750 yataklı)BursaOsmangazi
Bursa Şevket Yılmaz EAH KVC Bloğu 150 yatak (200 ytk.kapasiteli)BursaYıldırım
Bursa-Gürsu Devlet Hastanesi (75 Yatak)BursaGürsu
Bursa-Karacabey Devlet Hastanesi (100 Yatak) 150 Yatak KapasiteliBursaKaracabey
Bursa-Yenişehir Devlet Hastanesi (75 yatak)BursaYenişehir
Çanakkale Biga Devlet Hastanesi 150 YatakÇanakkaleBiga
Çanakkale Bayramiç Çarşı 5-6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112ÇanakkaleBayramiç
Çanakkale Bozcaada Devlet Hastanesi 12 Daireli LojmanÇanakkaleBozcaada
Çanakkale Çan Devlet Hastanesi 75 Yatak (100 Yatak Kapasiteli)ÇanakkaleÇan
Çanakkale Eceabat Alçıtepe Sağlık EviÇanakkaleEceabat
Çanakkale Gelibolu Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi 6 Hekimlik+112ÇanakkaleGelibolu
Çanakkale Gökçeada Devlet Hastanesi 20 Yatak+19 Daireli Lojman BinasıÇanakkaleGökçeada
Çanakkale Lapseki Devlet Hastanesi 30 YatakÇanakkaleLapseki
Çanakkale Merkez Devlet Hastanesi 400 Yatak (500 Yatak Kapasiteli)ÇanakkaleMerkez
Çanakkale Sağlık Müd.Hizmet Binası+112 K. K.M+Halk Sağ.Lab.+Halk Sağlığı Merkezi (6 AHB)ÇanakkaleMerkez
Çanakkale Yenice Devlet Hastanesi 30 YatakÇanakkaleYenice
Çanakkale-Ayvacık Kösedere Sağlık EviÇanakkaleAyvacık
Çanakkale-Çan Toplum Sağlığı Merkezi+56 hekimli Aile Sağlığı Merkezi +112ÇanakkaleÇan
Çanakkale-Ezine Toplum Sağlığı Merkezi+Seferşah Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHÇanakkaleEzine
Çanakkale-Gelibolu Güneyli Sağlık EviÇanakkaleGelibolu
Çanakkale-Gelibolu Kavak Sağlık EviÇanakkaleGelibolu
Çanakkale-Gökçeada Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi TSM (T12)+4 AHBÇanakkaleGökçeada
Çanakkale-Merkez Kemel Sağlık EviÇanakkaleMerkez
Çanakkale-Yenice Kurtuluş Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+ 112 ASHÇanakkaleYenice
Çanakkale-Yenice Taban Sağlık Evi (Lojmanlı)ÇanakkaleYenice
Çankırı Çankırı Korgun 4 Hekimlik ASM - TSM (Tip 2)ÇankırıKorgun
Çankırı Merkez ADSM 30 ÜnitÇankırıMerkez
Çankırı Merkez Sağlık Kompleksi (Halk Sağlığı Lab.,TSM ve KETEM, AÇSAP, Eğitim Salonu)(Sağlık Kompleksi+4 AHB)ÇankırıMerkez
Çankırı Yapraklı Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 5 Hekimlik LojmanlıÇankırıYapraklı
Çankırı-Çardaklı-Atkaracalar Sağlık Evi (Lojmanlı)ÇankırıAtkaracalar
Çorum Bayat Devlet Hastanesi Revize Blok Yapımı (30 Yatak)ÇorumBayat
Çorum Kargı Devlet Hastanesi 15 Hasta Odalı 30 YatakÇorumKargı
Çorum Mecitözü Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+4AHB)ÇorumMecitözü
Çorum-Merkez Devlet Hastanesi-800 Yatak KapasiteliÇorumMerkez
Çorum-Merkez İl Sağlık Müdürlüğü+Halk Sağlığı Müdürlüğü+112+TSM+Halk Sağlığı LaboratuarıÇorumMerkez
Çorum-Osmancık Toplum Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM (T11+4AHB)ÇorumOsmancık
Denizli Çal Denizler Sağlık EviDenizliÇal
Denizli Çivril Devlet Hastanesi 75 Yatak(100 yatak kapasiteli)DenizliÇivril
Denizli Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (50 Ünit)DenizliMerkez
Denizli Serinhisar Kocapınar Sağlık EviDenizliSerinhisar
Denizli-Çameli Devlet Hastanesi Yeni Blok 20 hasta odalıDenizliÇameli
Denizli-Tavas Devlet Hastanesi 75 Yatak (100 Yatak Kapasiteli)DenizliTavas
Diyarbakır- Çermik Halk Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik ASM)+112 ASHİDiyarbakırÇermik
Diyarbakır Çermik Şeyhandede 6 Nolu ASM 1 HekimlikDiyarbakırÇermik
Diyarbakır Çüngüş Entegre İlçe Hastanesi 10 YataklıDiyarbakırÇüngüş
Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Binası (Acil Servis )DiyarbakırMerkez
Diyarbakır Kayapınar 1 Nolu 500 Evler ASM 6 HekimlikDiyarbakırKayapınar
Diyarbakır Kulp Entegre İlçe Hastanesi 10 Daireli LojmanDiyarbakırKulp
Diyarbakır Merkez ADSM (60 Ünit)DiyarbakırKayapınar
Diyarbakır Silvan Devlet Hastanesi 150 YatakDiyarbakırSilvan
Diyarbakır- Yenişehir Sağlık Müdürlüğü Binası+Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuarı+VSD+KETEM+Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)DiyarbakırYenişehir
Diyarbakır-Bismil 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 1 HekimlikDiyarbakırBismil
Diyarbakır-Bismil Ambar Aile Sağlığı Merkezi 1-2 HekimlikDiyarbakırBismil
Diyarbakır-Dicle Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik)+112 ASHiDiyarbakırDicle
Diyarbakır-Eğil Entegre İlçe Hastanesi 8 Daireli LojmanDiyarbakırEğil
Diyarbakır-Eğil Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi ( T11+3 AHB ) +112 ASHİ (Özel tip)DiyarbakırEğil
Diyarbakır-Hani Toplum Sağlığı Merkezi (T10)+112 ASHİDiyarbakırHani
Diyarbakır-Hazro Oyuklu Sağlık EviDiyarbakırHazro
Diyarbakır-Sur Doğanlı Sağlık EviDiyarbakırSur
Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi (25 Yatak)DüzceAkçakoca
Düzce-Akçakoca İlçe Sağlık.Müd.+Halk Sağlığı Merkezi (7 AHB+ASM (3 nolu)DüzceMerkez
Düzce-Çilimli Entegre İlçe Hastanesi 10 yatakDüzceÇilimli
Düzce-Merkez Devlet Hastanesi 300 YatakDüzceMerkez
Düzce-Merkez VSD+KETEM+Halk Sağlığı Lab.+ASM+112 ASHİ (Özel Tip)DüzceMerkez
Edirne - Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Müd.+İl Sağ. Müd. +Halk Sağlığı Laboratuarı+TSM+Halk Sağlığı Merkezi(9 Hekimlik ASM)EdirneMerkez
Edirne- Enez Entegre İlçe H. (10 Yatak)EdirneEnez
Edirne İpsala ASM+TSM+İlçe Sağlık MüdürlüğüEdirneİpsala
Edirne Lalapaşa TSM + 5 Yatak + İlçe Md. Hz. Bn.(Özel tip)EdirneLalapaşa
Edirne Merkez Göl 6 Hekimlik ASM+112 ASHİEdirneMerkez
Edirne Süloğlu TSM + 5 Yatak + İlçe Md. Hz. Bn.(Özel tip)EdirneSüloğlu
Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi 200 YatakEdirneUzunköprü
Edirne-İpsala Devlet Hastanesi 30 yatakEdirneİpsala
Edirne-Keşan Devlet Hastanesi (150 Yatak)EdirneKeşan
Edirne-Merkez Devlet Hastanesi 300 Yatak( 400 Yatak Kapasiteli )EdirneMerkez
Elazığ Baskil Devlet Hastanesi (10 Yatak)ElazığBaskil
Elazığ Merkez İçme Aile Sağlığı Merkezi 1-2 HekimlikElazığMerkez
Elazığ Palu Devlet Hastanesi (10 Yatak)ElazığPalu
Elazığ Palu Gökdere Sağlık Evi (lojmanlı)ElazığPalu
Elazığ Palu Sarıkamış Sağlık EviElazığPalu
Elazığ-Arıcak Entegre İlçe Hastanesi 10 yatakElazığArıcak
Elazığ-Palu 112 ASH İstasyon BinasıElazığPalu
Erzincan İliç ilçe Hastanesi 4 Daireli LojmanErzincanİliç
Erzincan Kemah Entegre İlçe Hastanesi 10 YatakErzincanKemah
Erzincan Merkez Devlet Hastanesi Revize Blok (250ytk)ErzincanMerkez
Erzincan-Merkez İdari Hizmet Binaları+Halk Sağlığı Laboratuvarı+Halk Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik ASM)ErzincanMerkez
Erzincan-Merkez Mollaköy Aile Sağlığı Merkezi 1 Hekimlik ASMErzincanMerkez
Erzincan-Merkez Ulalar Aile Sağlığı Merkezi 1-2 HekimlikErzincanMerkez
Erzurum Merkez 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+Sağlıklı Yaşam Merkezi+Ortak Sağlık Güvenlik BirimiErzurumYakutiye
Erzurum Pazaryolu Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)+ASM+TSM+112 ASHİErzurumPazaryolu
Erzurum Şehir Hastanesi 1. Etap (700 Yatak)ErzurumYakutiye
Erzurum-Horasan Aile Sağlığı Merkezi 5-6 Hekimlik +TSMErzurumHorasan
Erzurum-Karayazı Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi Özel TipErzurumKarayazı
Erzurum-Palandöken Abdurrahmangazi Aile Sağlığı Merkezi 5-6 HekimlikErzurumPalandöken
Erzurum-Tekman Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi Özel TipErzurumTekman
Erzurum-Yakutiye Halk Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)ErzurumYakutiye
Eskişehir Mahmudiye Entegre İlçe H. (10 Yatak)EskişehirMahmudiye
Eskişehir Odunpazarı Halk Sağlığı Merkezi (TSM+8 Hekimlik ASM)EskişehirOdunpazarı
Eskişehir Yunusemre EAH 600 Yatak (400 Yataklı GH+200 KDÇ Devlet Hastanesi)EskişehirTepebaşı
Eskişehir-Merkez Acil Sağlık Hizmetleri Kom.Kont.Bin. Özel Tip ProjeEskişehirOdunpazarı
Gaziantep Devlet Hastanesi 300 Yatak - (PeriliKaya Kavşağı Mevkii)GaziantepŞehitkamil
Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Ek Binası 300 YatakGaziantepŞehitkamil
Gaziantep Araban Devlet Hastanesi 20 yatakGaziantepAraban
Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Kadın Doğum Binası 300 YatakGaziantepŞehitkamil
Gaziantep Karkamış İlçe Hastanesi 20 YatakGaziantepKarkamış
Gaziantep Şahinbey Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (70 Ünit)GaziantepŞahinbey
Gaziantep-Araban Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 ASHİGaziantepAraban
Gaziantep-Islahiye Altınüzüm Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)Gaziantepİslahiye
Gaziantep-Merkez Halk Sağlığı LaboratuarıGaziantepŞehitkamil
Gaziantep-Nizip Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 ÜnitGaziantepNizip
Gaziantep-Nurdağı İlçe Hastanesi 25 yatakGaziantepNurdağı
Gaziantep-Oğuzeli Aile Sağlığı Merkezi 10 Hekimlik+Toplum Sağlığı Merkezi +112 ASHİGaziantepOğuzeli
Gaziantep-Oğuzeli Büyükşahinbey Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)GaziantepOğuzeli
Gaziantep-Şehitkamil Arıl Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik)GaziantepŞehitkamil
Giresun Alucra Devlet Hastanesi 30 YatakGiresunAlucra
Giresun Eynesil Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)+ASM+112GiresunEynesil
Giresun Görele Devlet Hastanesi Güçlendirme + Ek Bina (75 Yatak)GiresunGörele
Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 150 YatakGiresunMerkez
Giresun Merkez ADSM 40 Ünit+5-6 Hekimlik ASMGiresunMerkez
Giresun Merkez Kale D.H. 300 Yatak (350 Ytk.Kpst.)GiresunMerkez
Giresun-Bulancak Cindi Sağlık EviGiresunBulancak
Giresun-Bulancak Demircili Sağlık EviGiresunBulancak
Giresun-Keşap Küçükgeriş Sağlık EviGiresunKeşap
Giresun-Merkez Çandır Sağlık Evi (Lojmanlı)GiresunMerkez
Giresun-Şebinkarahisar 125. Yıl Sağlık Evi (Balcana)GiresunŞebinkarahisar
Giresun-Tirebolu Işıklı Sağlık EviGiresunTirebolu
Giresun-Tirebolu Yalç Sağlık EviGiresunTirebolu
Giresun-Yağlıdere Akpınar Sağlık EviGiresunYağlıdere
Gümüşhane Merkez Devlet Hastanesi 200 YatakGümüşhaneMerkez
Hakkari Çukurca Devlet Hastanesi Lojmanı (19 Daireli)HakkariÇukurca
Hakkari Merkez 20 Ünitlik ADSMHakkariMerkez
Hakkari Merkez Devlet Hastanesi Revize Ek Blok Yapımı Kadın Doğum Çocuk Ünitesi 100 YatakHakkariMerkez
Hakkari Merkez Halk Sağlığı Merkezi(5 AHB)HakkariMerkez
Hakkari Şemdinli Derecik Entegre İlçe Hastanesi 20 yatak+6 Daireli LojmanHakkariŞemdinli
Hakkari-Çukurca Üzümlü Sağlık EviHakkariÇukurca
Hakkari-Merkez Akçalı Sağlık EviHakkariMerkez
Hakkari-Merkez Ördekli Sağlık EviHakkariMerkez
Hakkari-Şemdinli Gelişen Sağlık EviHakkariŞemdinli
Hakkari-Yüksekova Doğanlı Sağlık EviHakkariYüksekova
Hakkari-Yüksekova Esendere Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik ASMHakkariYüksekova
Hakkari-Yüksekova Gürdere Sağlık EviHakkariYüksekova
Hakkari-Yüksekova Halk Sağlığı Merkezi(4 AHB (2 Nolu )HakkariYüksekova
Hatay -Dörtyol Devlet Hastanesi 250 yatakHatayDörtyol
Hatay -Hassa Devlet Hastanesi 50 YatakHatayHassa
Hatay İskenderun ADSM (40 Ünit)Hatayİskenderun
Hatay -İskenderun Devlet Hastanesi Yeni Blok Yapımı 350 YatakHatayİskenderun
Hatay -Kumlu Entegre İlçe Hastanesi 20 YatakHatayKumlu
Hatay -Merkez Devlet Hastanesi 750 YatakHatayMerkez
Hatay Reyhanlı Devlet hastanesi 100 Yatak (125 Kapasiteli)HatayReyhanlı
Hatay -Samandağ Devlet Hastanesi 75 YatakHataySamandağ
Hatay -Yayladağ Entegre İlçe Hastanesi 20 YatakHatayYayladağı
Hatay-Antakya 1 Nolu ASM (8 AHB)+112 KKM+Toplum Sağlığı Mer.HatayMerkez
Hatay-Antakya Demirköprü Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHHatayMerkez
Iğdır Merkez Melekli Aile Sağlığı Merkezi 1-2 HekimlikIğdırMerkez
Iğdır-Aralık Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 5-6 Hekimlik+Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİIğdırAralık
Iğdır-Merkez Tacirli Aile Sağlığı Merkezi 1-2 HekimlikIğdırMerkez
Isparta Sağlık Müdürlüğü+Halk Sağlığı Müd.Hizmet Binası+Merkez Ağız ve Diş Sağlıgı Merkezi (40)ÜnitIspartaMerkez
Isparta Senirkent İlçe Hastanesi 10 Yatak + 3 Hek ASM+TSM+112 ASHİIspartaSenirkent
Isparta Uluborlu İlçe Hastanesi 10 Yatak + 3 Hek ASM+TSM+112 ASHİIspartaUluborlu
İstanbul (Bahçelievler) FTR Merkezi Eğitim ve Araştırma Merkezi (400 Yatak)İstanbulBahçelievler
İstanbul Avcılar Devlet Hastanesi (200 Yatak)İstanbulAvcılar
İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi Ek BinaİstanbulBaşakşehir
İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi 300 YatakİstanbulBayrampaşa
İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi (300 Yatak)İstanbulBeylikdüzü
İstanbul Çekmece Bölgesi Genel Sekreterlik Hizmet BinasıİstanbulBüyükçekmece
İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi 192 ytk (250 Yatak kpst)İstanbulEsenyurt
İstanbul Haseki E.A.H. Revize Ek Blok Yapımı 500 yataklıİstanbulFatih
İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi ADSM + Sağlık KompleksiİstanbulSultanbeyli
İstanbul M.Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi Yeni Blok 200 yatak (250 yatak kpst)İstanbulKüçükçekmece
İstanbul Seyrantepe Devlet Hastanesi 600 YatakİstanbulŞişli
İstanbul Seyrantepe E.A.H.Revize Ek Blok Yapımı Kadın Doğum Çocuk Ünitesi (216 Yatak)İstanbulŞişli
İstanbul Sultangazi İSM+VSD+TRSM+ASMİstanbulSultangazi
İstanbul-Beyoğlu Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi 210 Yatak (250 Yatak Kapasiteli)İstanbulBeyoğlu
İstanbul-Büyükçekmece (Mimar Sinan) Devlet Hastanesi (200 Yatak)İstanbulBüyükçekmece
İstanbul-Çekmeköy Alemdağ Devlet Hastanesi Ek Bina(150 Yatak)İstanbulÇekmeköy
İstanbul-Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ( 250 Yatak)İstanbulGaziosmanpaşa
İstanbul-Sarıgazi (Sancaktepe) E.A.H. (400 Yatak)İstanbulSancaktepe
İstanbul-Sarıyer Çayırbaşı Devlet Hastanesi (300 Yatak) 350 Yatak KapasiteliİstanbulSarıyer
İstanbul-Sultanbeyli Devlet Hastanesi(400 Yatak)İstanbulSultanbeyli
İstanbul-Sultangazi Devlet Hastanesi 600 yatak (400 Genel Hastane+200 Yatak KDÇ)İstanbulSultangazi
İstanbul-Tuzla Devlet Hastanesi(200+200 Yatak)İstanbulTuzla
İzmir Aliağa Devlet Hastanesi Ek Bina (Yataklı Servis+Poliklinik Binası)İzmirAliağa
İzmir Bornova Türkan Özilhan Acil Yardım ve Travma Hastanesi (200 Yatak)İzmirBornova
İzmir Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 70 ÜnitİzmirBuca
İzmir Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi 50 Yatak (75 Yatak Kapasiteli)İzmirÇeşme
İzmir Foça Devlet Hastanesi (50 Yatak)İzmirFoça
İzmir Karşıyaka (Çiğli) Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (400 Yatak)İzmirKarşıyaka
İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi 150 YatakİzmirKarşıyaka
İzmir Kınık Entegre İlçe Hastanesi (25 yatak)İzmirKınık
İzmir Kiraz Devlet Hastanesi (75 Yatak)İzmirKiraz
İzmir Konak Halk Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik ASM+112 ASHİ)İzmirKonak
İzmir Menderes İlçe Hastanesi (75 yatak)İzmirMenderes
İzmir Menemen Devlet Hastanesi (250 Yatak)İzmirMenemen
İzmir Selçuk 50 yataklı Devlet HastanesiİzmirSelçuk
İzmir Torbalı Devlet Hastanesi 150 Yatak (250 Yatak Kapasiteli)İzmirTorbalı
İzmir-Buca Halk Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik ASM+112 ASHİ)İzmirBuca
İzmir-Merkez Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Renovasyon+Ek Bina (400 Yatak)İzmirKarabağlar
İzmir-Ödemiş Halk Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik ASM+112 ASHİ)İzmirÖdemiş
İzmir-Tire Halk Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik ASM+112 ASHİ)İzmirTire
K.Maraş Elbistan Devlet Hastanesi Revize Ek Blok (300 Yatak)KahramanmaraşElbistan
K.Maraş Ekinözü İlçe Hastanesi Ek Bina (10 Yatak)KahramanmaraşEkinözü
K.Maraş Merkez Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü +Toplum Sağlığı MerkeziKahramanmaraşMerkez
K.Maraş-AndırınToplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 Hekimlik)+112 ASH TSM (T10)+112 ASH+ASM (7AHB)KahramanmaraşAndırın
K.Maraş-Çağlayancerit Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (Lojmanlı)+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuKahramanmaraşÇağlıyancerit
K.Maraş-Elbistan Halk Sağlığı Merkezi (8 ahb)+İlçe Sağlık MüdürlüğüKahramanmaraşElbistan
Kahramanmaraş Göksun 50 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi (75 Yatak Kapasiteli)KahramanmaraşGöksun
Kahramanmaraş Türkoğlu Devlet Hastanesi 50 YataklıKahramanmaraşTürkoğlu
Kahramanmaraş-Elbistan İğde Aile Sağlığı Merkezi 1 HekimlikKahramanmaraşElbistan
Kahramanmaraş-Merkez Süleymanlı Sağlık EviKahramanmaraşMerkez
Kahramanmaraş-Pazarcık Evri Aile Sağlığı Merkezi 1 HekimlikKahramanmaraşPazarcık
Kahramanmaraş-Pazarcık Merkez 1 Nolu Halk Sağlığı Merkezi (6 AHB)KahramanmaraşPazarcık
Karabük Merkez Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi 4 HekimlikKarabükMerkez
Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi Mevcut Bina Onarımı ve Ek Bina Yapımı (50+25 Yatak)KarabükSafranbolu
Karabük Safranbolu TSM (T9) + Yenimahalle ASM 6 Hekimlik (Özel Tip)+112 ASHİKarabükSafranbolu
Karabük Sağlık Kompkeksi (5 AHB Halk Sağlığı Merkezi +VSD+HSM+İSM+Halk Sağ. Lab.)KarabükMerkez
Karabük-Eflani Entg. İlç. Hast. 10 YatakKarabükEflani
Karabük-Eskipazar ilçe Hastanesi 25 yatak (30 Yatak Kapasiteli)KarabükEskipazar
Karabük-Merkez Ağız ve Diş Sağlıgı Merkezi (40 Ünit)KarabükMerkez
Karabük-Yenice Devlet Hastanesi 25 YatakKarabükYenice
Karaman Ayrancı Entegre İlçe Hastanesi (5 yatak)KaramanAyrancı
Karaman Başyayla (2 Hekimlik)ASM+ LojmanKaramanBaşyayla
Karaman Ermenek Devlet Hastanesi Deprem Güçlendirme+ 50 Yatak Ek BinaKaramanErmenek
Karaman Kazım Karabekir Entegre İlçe Hastanesi(5 yatak)KaramanKazımkarabekir
Karaman Sarıveliler İlçe Hastanesi Ek Bina deprem tahkik güçlendirme ve tadilatKaramanSarıveliler
Karaman-Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASMKaramanMerkez
Karaman-Merkez Halk Sağlığı Merkezi(112 ASH)KaramanMerkez
Karaman-Sarıveliler Civler Sağlık Evi (Lojmanlı)KaramanSarıveliler
Kars Akyaka 8 Daireli LojmanKarsAkyaka
Kars Arpaçay İlçesi 8 Daireli LojmanKarsArpaçay
Kars- Digor Merkez Sağlık Ocağı 6 Daireli LojmanKarsDigor
Kars Kağızman Akçakale Sağlık Evi LojmanlıKarsKağızman
Kars Kağızman Devlet Hastanesi Yeni Blok (100 Yatak)KarsKağızman
Kars Kümbetli 2 Hekimlik ASM (Lojmanlı)KarsMerkez
Kars Selim İlçesi 8 Daireli LojmanKarsSelim
Kastamonu- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (30 Ünit)KastamonuMerkez
Kastamonu Cide Devlet Hastanesi (25 Yatak)KastamonuCide
Kastamonu Devlet Hastanesi 400 ytk. (500 yatak kapasiteli)KastamonuMerkez
Kastamonu Merkez TSM + Halk Sağ. Md. ve Halk Sağ. Lab.KastamonuMerkez
Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi 50 YatakKastamonuTaşköprü
Kastamonu Tosya TSM (T10) + 43 no'lu ASM (6 Hekimlik) +112 ASHKastamonuTosya
Kastamonu-Devrekani Devlet Hastanesi 10 hasta odalıKastamonuDevrekani
Kastamonu-İnebolu Devlet Hastanesi (50 Yatak)Kastamonuİnebolu
Kastamonu-Taşköprü Aile Sağlığı Merkezi (7 Hekimlik)+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHKastamonuTaşköprü
Kayseri- Bünyan Devlet Hastanesi (30 Yatak) (50 ytk.kapasiteli)KayseriBünyan
Kayseri- İl Sağ.Müd.+Halk Sağ.Müd+Kamu Hast.Genel Sekreterlik (Özel Tip)KayseriKocasinan
Kayseri Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (50 Ünit )KayseriMelikgazi
Kayseri- Pınarbaşı Entegre İlçe Hastanesi (25 yataklı)KayseriPınarbaşı
Kayseri- Yahyalı Devlet Hastanesi 40 yatakKayseriYahyalı
Kayseri Yeşilhisar 25 Yatak Devlet HastanesiKayseriYeşilhisar
Kayseri-Felahiye Entg. İlç. Hast. 10 YatakKayseriFelahiye
Kayseri-Yahyalı Büyükçakır Sağlık EviKayseriYahyalı
Kayseri-Yahyalı Delialiuşağı Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)KayseriYahyalı
Kayseri-Yeşilhisar Musahacılı Sağlık EviKayseriYeşilhisar
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, ASM .TSM ve ADSM (40 Ünitlik)KırıkkaleMerkez
Kırıkkale Merkez Çalılıöz Aile Sağlığı Merkezi 3-4 HekimlikKırıkkaleMerkez
Kırıkkale- Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM+ T11KırıkkaleYahşihan
Kırıkkale-Merkez Gündoğdu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASMKırıkkaleMerkez
Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (20 Ünit)KırklareliMerkez
Kırklareli Demirköy Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı) + TSMKırklareliDemirköy
Kırklareli- Halk Sağlığı Merkezi 1 Nolu ASM (6 Hekimlik) +112 ASHKırklareliMerkez
Kırklareli- Sağlık Kompleksi (Sağlık Müd.+Halk Sağ.Müd.+VSD+AÇSAP+112 Acil Sağ.+112 Komuta Kont.Merk.)KırklareliMerkez
Kırklareli- Vize Devlet Hastanesi (30 Yatak)KırklareliVize
Kırklareli-Lüleburgaz Devlet Hastanesi (300 Yatak) + ADSM 20 ÜnitKırklareliLüleburgaz
Kırklareli-Merkez Devlet Hastanesi 250 YatakKırklareliMerkez
Kırşehir Akpınar Entegre İlçe Hastanesi 5 hasta odalı (10 Yatak kapasiteli)KırşehirAkpınar
Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi (75 Yatak)KırşehirKaman
Kırşehir-Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi EK BİNAKırşehirMerkez
Kırşehir-Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuarı+112 ASHİ (HSL (L2)+Hizmet Binası)KırşehirMerkez
Kocaeli Devlet Hastanesi (200 Yatak)Kocaeliİzmit
Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi(400 Yatak)KocaeliGebze
Kocaeli İl Sağ. Müd.+ Halk Sağ. Müd. + Genel SekreterlikKocaeliİzmit
Kocaeli-Darıca Toplum Sağlığı Merkezi+ASM (5 Hekimlik ASM)+112 ASHİKocaeliDarıca
Kocaeli-Gölcük Devlet Hastanesi (250 Yatak)KocaeliGölcük
Kocaeli-Kartepe Uzunçiftlik 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (3 Hekimlik)+112 ASHİKocaeliKartepe
Konya Beyşehir Devlet Hastanesi 150 YatakKonyaBeyşehir
Konya Ereğli Devlet Hastanesi Revize Ek Blok (200 Yatak )KonyaEreğli
Konya Merkez (Selçuklu İlçesi) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 50 Ünit ( 60 Ünit Kapasiteli)KonyaSelçuklu
Konya Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Entegre Hastanesi (10 Yatak) (2000 m2 altı)KonyaGüneysınır
Konya Hadim Entegre İlçe Hastanesi Ek Bina 15 Yatak +renovasyonKonyaHadim
Konya İl Sağlık Müdürlüğü,Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Selçuklu Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası+112 ASHİKonyaSelçuklu
Konya Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi 50 Hasta Odalı (75 Yatak) 100 Yatak KapasiteliKonyaIlgın
Konya Kulu Devlet Hastanesi 75 yatakKonyaKulu
Konya Merkez Numune Hastanesi Yeni Blok 400 Yatak (600 Yatak Kapasiteli)KonyaSelçuklu
Konya-Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi 3-4 Hekimlik+TSM+112 ASHİKonyaAhırlı
Konya-Akşehir Halk Sağlığı Merkezi 7AHB +112 ASHKonyaAkşehir
Konya-Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik+112 ASHİKonyaBeyşehir
Konya-Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimli ASM+ 112 ASHKonyaBeyşehir
Konya-Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 ünitKonyaEreğli
Konya-Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+ 112 ASHKonyaKadınhanı
Konya-Karapınar 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 5 Hekimlik+112 ASHİKonyaKarapınar
Konya-Kulu Celep Sağlık EviKonyaKulu
Konya-Meram Halk Sağlığı Merkezi 9 AHB +112 ASHKonyaMeram
Konya-Yunak Aile Sağlığı Merkezi 5-6 Hekimlik+TSM+112 ASHİKonyaYunak
Kütahya Aslanapa 5 Hekimlik ASM+TSMKütahyaAslanapa
Kütahya Merkez Yunusemre Yenidoğan Halk Sağlığı Merkezi 8 AHB+112 ASH)KütahyaMerkez
Kütahya Simav Devlet Hastanesi (150 Yatak)KütahyaSimav
Kütahya Tavşanlı Halk Sağlığı Merkezi (12 AHB ASM) + Sağlık Komleksi İlçe Sağ.Md.+112+15 ünit ADSM+Laboratuar )KütahyaTavşanlı
Kütahya-Altıntaş Entegre İlçe Hastanesi+112 ASH+TSM (10 Yatak)KütahyaAltıntaş
Kütahya-Emet Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)KütahyaEmet
Kütahya-Emet Devlet Hastanesi 40 Yatak (60 yatak kapasiteli)KütahyaEmet
Malatya Akçadağ Büyükköy Sağlık EviMalatyaAkçadağ
Malatya Arapgir (Ali ÖZGE) Devlet Hastanesi Ek BinaMalatyaArapgir
Malatya Darende Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 (7 Hekimlik ASM+TSM+112 ASH)MalatyaDarende
Malatya Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 5 ytk+60 ÜnitMalatyaMerkez
Malatya Yeşilyurt Devlet Hastanesi Renovasyon+Ek Bina (45 Yatak)MalatyaYeşilyurt
Malatya-Doğanşehir Devlet Hastanesi (30 Yatak)MalatyaDoğanşehir
Malatya-Doğanşehir Devlet Hastanesi 10 Daireli LojmanMalatyaDoğanşehir
Malatya-Doğanşehir Polat Aile Sağlığı Merkezi 1-2 Hekimlik ASM+LojmanMalatyaDoğanşehir
Malatya-Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (300 Yatak)MalatyaMerkez
Malatya-Pütürge Bakımlı Sağlık EviMalatyaPütürge
Malatya-Yeşilyurt Görgü Sağlık EviMalatyaYeşilyurt
Manisa Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (20 Ünit)ManisaAkhisar
Manisa Gördes Toplum Sağlığı Merkezi+ 112 ASHİManisaGördes
Manisa Merkez Horozköy Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)+112 ASHİManisaMerkez
Manisa-Demirci Alaağaç Sağlık EviManisaDemirci
Manisa-Demirci Devlet Hastanesi (75 Yatak)ManisaDemirci
Manisa-Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)ManisaGölmarmara
Manisa-Kula Devlet Hastanesi 50 Yataklı (75 Yatak kapasiteli)ManisaKula
Manisa-Merkez Efendi Devlet Hastanesi (400 Yatak)ManisaMerkez
Manisa-Merkez Halk Sağ.Müd.+İl Sağ.Md.+Kamu Hast.Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuvarı+Halk Sağlığı Merkezi (7 AHB'lik)ManisaMerkez
Manisa-Salihli Devlet Hastanesi 75 yatak ek blokManisaSalihli
Manisa-Saruhanlı Halk Sağlığı Merkezi (5 AHB'lik)ManisaSaruhanlı
Manisa-Selendi Devlet Hastanesi (20 Yatak)ManisaSelendi
Manisa-Soma Devlet Hastanesi 300 YatakManisaSoma
Manisa-Turgutlu Çatal Köprü Sağlık EviManisaTurgutlu
Mardin Artuklu Ortaköy 6 Hekimlik ASM +112 ASHİMardinKızıltepe
Mardin-Artuklu Akıncı Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik ASMMardinMerkez
Mardin-Artuklu Sultanköy Aile Sağlığı Merkezi 3 Hekimlik +112 ASHMardinMerkez
Mardin-Derik Halk Sağlığı Merkezi 8 AHBMardinDerik
Mardin-Halk Sağlığı Müd.+Sağlık Müd.+Genel SekreterlikMardinMerkez
Mardin-Kızıltepe Bozhöyük Aile Sağlığı Merkezi 3 HekimlikMardinKızıltepe
Mardin-Mazıdağı Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHMardinMazıdağı
Mardin-Nusaybin Akarsu Aile Sağlığı Merkezi 3 HekimlikMardinNusaybin
Mardin-Savur Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı MerkeziMardinSavur
Mersin-Anamur Devlet Hastanesi (150 Yatak)MersinAnamur
Mersin-Bozyazı Toplum Sağlığı MerkeziMersinBozyazı
Mersin-Merkez Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası (Özel tip)MersinAkdeniz
Mersin-Mut Devlet Hastanesi 50 Yatak (75 Yatak rezervli)MersinMut
Mersin-Tarsus Devlet Hastanesi (600 Yatak)MersinTarsus
Mersin-Tarsus Halk Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik ASM)MersinTarsus
Muğla Dalaman Devlet Hastanesi İdari Ek Bina (2000 m2 altı)MuğlaDalaman
Muğla Seydikemer Kayadibi ASM 2 HekimlikMuğlaMerkez
Muğla-Bodrum Devlet Hastanesi 150 YatakMuğlaBodrum
Muğla-Köyceğiz Çayhisar Sağlık EviMuğlaKöyceğiz
Muğla-Marmaris Devlet Hastanesi 125 ytkMuğlaMarmaris
Muğla-Merkez ADSM 40 ÜnitMuğlaMerkez
Muğla-Merkez Devlet Hastanesi (500 Yatak Kapasiteli)MuğlaMerkez
Muğla-Milas Devlet Hastanesi (150 Yataklı)MuğlaMilas
Muş Malazgirt Devlet Hastanesi (50 Yatak)MuşMalazgirt
Muş Varto 13 daireli lojmanMuşVarto
Muş-Bulanık 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik+112 ASHİ (8 Hekimlik ASM+112 ASH)MuşBulanık
Muş-Malazgirt Karahasan Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik ASMMuşMalazgirt
Muş-Malazgirt Nurettin Sağlık EviMuşMalazgirt
Muş-Merkez Bağlar Aile Sağlığı Merkezi 3 Hekimlik ASMMuşMerkez
Nevşehir Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü + TSM Özel TipNevşehirMerkez
Nevşehir-Acıgöl Entegre İlçe Hastanesi 10 YatakNevşehirAcıgöl
Nevşehir-Gülşehir Entegre İlçe Hastanesi 10 YatakNevşehirGülşehir
Niğde- Çiftlik Devlet Hastanesi 30 YatakNiğdeÇiftlik
Niğde-Bor Devlet Hastanesi 75 Yatak. (100 yatak kapasiteli)NiğdeBor
Niğde-Bor Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 Özel TipNiğdeBor
Niğde-Merkez 1 Nolu Halk Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 ASHİNiğdeMerkez
Niğde-Merkez 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 HekimlikNiğdeMerkez
Ordu Devlet Hastanesi (450 Yatak)OrduMerkez
Ordu Korgan Devlet Hastanesi (30 Yatak)OrduKorgan
Ordu Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (40 Ünit)OrduMerkez
Ordu-Akkuş Akpınar Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)OrduAkkuş
Ordu-Akkuş Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi(5-6 Hekimlik)OrduAkkuş
Ordu-Aybastı Devlet Hastanesi (50 Yatak)OrduAybastı
Ordu-Fatsa Devlet Hastanesi (300 Yatak)OrduFatsa
Ordu-Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi(6 Hekimlik)+112 ASHİOrduGölköy
Ordu-Gürgentepe Devlet Hastanesi (20 Yatak)OrduGürgentepe
Ordu-Gürgentepe Işıktepe Aile Sağlığı Merkezi (1-2 Hekimlik ASM)OrduGürgentepe
Ordu-Korgan Tepealan Aile Sağlığı Merkezi 4 HekimlikOrduKorgan
Ordu-Kumru Devlet Hastanesi (50 yatak)OrduKumru
Ordu-Ünye Halk Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik ASM)OrduÜnye
Osmaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 400 yatakOsmaniyeMerkez
Osmaniye-Bahçe Bekdemir Sağlık EviOsmaniyeBahçe
Osmaniye-Düziçi Yazlamazlı Sağlık EviOsmaniyeDüziçi
Osmaniye-Kadirli Halk Sağlığı Merkezi (6 AHB lik)+Toplum Sağlığı Merkezi+AÇSAPOsmaniyeKadirli
Osmaniye-Kadirli Koçlu Sağlık EviOsmaniyeKadirli
Osmaniye-Merkez Toplum Sağlığı Merkezi+Halk Sağlığı Laboratuarı+İdari Hizmet Binaları (Özel Tip)OsmaniyeMerkez
Osmaniye-Sumbas Gafarlı Sağlık EviOsmaniyeSumbas
Rize Sağlık Yapısı ve Kamu Hastaneleri Birliği Hizmet Binası İkmal ile Ek Garaj Yapım İşiRizeMerkez
Rize-Çamlıhemşin Devlet Hastanesi 10 Daireli LojmanRizeÇamlıhemşin
Sakarya Adapazarı Halk Sağlığı Merkezi( 5 AHB )SakaryaAdapazarı
Sakarya Adapazarı 5 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon BinasıSakaryaAdapazarı
Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 50 Ünit (60 Ünit Kpst)SakaryaAdapazarı
Sakarya Akyazı Kuzuluk 4 Hekimlik ASM+112SakaryaAkyazı
Sakarya AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi)SakaryaAdapazarı
Sakarya- Erenler Halk Sağlığı Merkezi( 9 AHB )İlçe Sağ.Müd.+112 ASHSakaryaErenler
Sakarya Ferizli İlçe Hastanesi 20 YatakSakaryaFerizli
Sakarya Geyve Devlet Hastanesi (40 Yatak)SakaryaGeyve
Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (200 Yatak)SakaryaAdapazarı
Sakarya Kaynarca İlçe Hastanesi Renovasyon+15 Yataklı Ek binaSakaryaKaynarca
Sakarya Serdivan 7 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon BinasıSakaryaSerdivan
Sakarya Taraklı Toplum Sağlığı+Aile Sağlığı Merkezi 3 HekimlikSakaryaTaraklı
Sakarya-Karapürçek Hocaköy Aile Sağlığı MerkeziSakaryaKarapürçek
Samsun - Çarşamba Halk Sağlığı Merkezi (11 Hekimlik )+112 ASHİSamsunÇarşamba
Samsun İl Sağ. Md+Halk Sağ. Md+Genel Sekreterlik+ İlkadım İlçe Sağ. Md+TSM+Halk Sağ. Lab.+KETEMSamsunİlkadım
Samsun Havza 6 Hekimlik ASM+TSM+112 ASHİSamsunHavza
Samsun Terme Devlet Hastanesi (75 Yatak) 100 Yatak KapasiteliSamsunTerme
Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi 150 Yatak (200 Yatak Kapasiteli) + 20 Ünit ADSMSamsunVezirköprü
Samsun-Çarşamba Devlet Hastanesi Ek Revize Blok 200 yatak (250 yatak kapasiteli)SamsunÇarşamba
Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi (120 Yatak) (150 Yatak Kapasiteli)ŞanlıurfaAkçakale
Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi (100 Yatak)ŞanlıurfaCeylanpınar
Şanlıurfa Eyyübiye Ağız ve Diş sağlığı Merkezi 50 ÜnitŞanlıurfaMerkez
Şanlıurfa Eyyübiye Mevkii 400 YatakŞanlıurfaMerkez
Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi 60 YatakŞanlıurfaHarran
Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi (50 Yatak)ŞanlıurfaHilvan
Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi (150 Yatak)ŞanlıurfaSuruç
Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi 15 Daireli LojmanŞanlıurfaSuruç
Şanlıurfa-Merkez Haliliye Halk Sağlığı Merkezi (7 Hekimlik ASM)+İlçe Sağ. Müd.+Halk Sağlığı Lab.ŞanlıurfaMerkez
Şanlıurfa-Merkez Harrankapı Halk Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik ASM)+İlçe Sağ. Müd.+112 ASHİŞanlıurfaMerkez
Şanlıurfa-Merkez(Karaköprü)50 Ünit ADSMŞanlıurfaMerkez
Şanlıurfa-Viranşehir Halk Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik ASM)+İlçe Sağ. Müd.ŞanlıurfaViranşehir
Siirt Eruh Devlet Hastanesi (30 Yatak) + 6 Daireli LojmanSiirtEruh
Siirt Tillo Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 3-4 Hekimlik+LojmanSiirtAydınlar
Siirt-Baykan Aile Sağlığı Merkezi (6 hekimlik ) + TSM + 112 ASHİSiirtBaykan
Siirt-Eruh Toplum Sağlığı Merkezi (T11) + Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik) + 112 ASHİSiirtEruh
Siirt-Kurtalan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (6 hekimlik ASM)SiirtKurtalan
Siirt-Merkez Doluharman Sağlık EviSiirtMerkez
Siirt-Merkez Tuzkuyu Sağlık EviSiirtMerkez
Siirt-Şirvan Cevizlik Köyü Aile Sağlığı Merkezi (1-2 hekimlik )SiirtŞirvan
Siirt-Şirvan Yağcılar Sağlık EviSiirtŞirvan
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Ek Bina 250 yatak (300 Yatak Kapasiteli)SinopMerkez
Sinop Boyabat Devlet Hastanesi 75 yatak (100 Yatak Kapasiteli)SinopBoyabat
Sinop- Durağan Devlet Hastanesi 30 Yatak (50 Yatak Kapasiteli)SinopDurağan
Sinop Sağlık Kompleksi (Sağlık Müd+Halk Sağ.Müd.+Genel Sekreterlik+semt Pol.+112 Komuta Kont.Merk 20 ünitlik Ağız Dİş+Otopark)SinopMerkez
Şırnak Cizre Devlet Hastanesi Ek Bina 50 yatak (Kadın Doğum ve Çocuk)ŞırnakCizre
Şırnak Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 ÜnitŞırnakMerkez
Şırnak Merkez Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Blok (75 Yatak)ŞırnakMerkez
Şırnak Silopi Devlet Hastanesi Ek Bina 50 Yatak (Kadın Doğum ve Çocuk)+112 ASHŞırnakSilopi
Şırnak Uludere Devlet Hastanesi 40 YatakŞırnakUludere
Şırnak-Cizre Devlet Hastanesi (24 daireli lojman)ŞırnakCizre
Şırnak-Cizre İsmail Ebuliz Aile Sağlığı Merkezi 7 Hekimlik ASMŞırnakCizre
Şırnak-Cizre Katran Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)+LojmanŞırnakCizre
Şırnak-Cizre Kurtuluş Afet Konutları Aile Sağlığı Merkezi 2 HekimlikŞırnakCizre
Şırnak-İdil Devlet Hastanesi (10 daireli lojman)Şırnakİdil
Şırnak-İdil Oyalı Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik LojmanlıŞırnakİdil
Şırnak-İdil Sulak Sağlık EviŞırnakİdil
Şırnak-Merkez Halk Sağ. Müd.+Halk Sağ.Lab.+ASM +112 ASHİŞırnakMerkez
Şırnak-Merkez Kızılsu Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)+LojmanŞırnakMerkez
Şırnak-Silopi Devlet Hastanesi 20 Daireli LojmanŞırnakSilopi
Şırnak-Silopi Görümlü Aile Sağlığı Merkezi (1-2 Hekimlik Lojmanlı ASM)ŞırnakSilopi
Şırnak-Uludere Yemişli Aile Sağlığı Merkezi (1-2 Hekimlik Lojmanlı ASM)+112 AcilŞırnakUludere
Sivas Gemerek Yeniçubuk ASM 6 HekimlikSivasGemerek
Sivas Merkez Kızılırmak ASM 9 Hekimlik+112 ASHİSivasMerkez
Sivas- Suşehri Aile Sağlığı Merkezi +Toplum Sağlığı Merkezi (T10+6 AHB) +112 ASHİSivasSuşehri
Sivas Zara D.H. 30 yatak (50 yatak kpst)SivasZara
Sivas-Gemerek Eğerci Sağlık EviSivasGemerek
Sivas-Merkez Bölge Hastanesi 600 YatakSivasMerkez
Sivas-Merkez İbni Sina Halk Sağlığı Merkezi (6 AHB)SivasMerkez
Sivas-Suşehri Devlet Hastanesi 50 Yatak (75 Yatak Kapasiteli)SivasSuşehri
Tekirdağ Çorlu ADSM 50 Ünit - (60 Ünit Kapasiteli)TekirdağÇorlu
Tekirdağ Çorlu TSM + Halk Sağlığı Merkezi 6 Hekimlik + VSD +İlçe LaboratuarıTekirdağÇorlu
Tekirdağ Hayrabolu Devlet Hastanesi (30 Yatak)TekirdağHayrabolu
Tekirdağ Muratlı Devlet Hastanesi (40 Yatak)TekirdağMuratlı
Tekirdağ-Çerkezköy Devlet Hastanesi (200 Yatak)TekirdağÇerkezköy
Tekirdağ-Muratlı Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH+Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik)TekirdağMuratlı
Tekirdağ-Saray Devlet Hastanesi 75 yatakTekirdağSaray
Tekirdağ-Şarköy Devlet Hastanesi (30 Yatak)TekirdağŞarköy
Tokat Artova Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)TokatArtova
Tokat Erbaa 150 Yataklı Devlet HastanesiTokatErbaa
Tokat Pazar Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)TokatPazar
Tokat Reşadiye Devlet Hastanesi (50 Yatak)TokatReşadiye
Tokat Sağlık Müdürlüğü + Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet BinasıTokatMerkez
Tokat-Niksar Serenli Sağlık EviTokatNiksar
Trabzon Fatih Devlet Hastanesi 400 YatakTrabzonMerkez
Trabzon-Araklı Çankaya Sağlık EviTrabzonAraklı
Trabzon-Arsin Başdurak Sağlık EviTrabzonArsin
Trabzon-Maçka Konaklar Sağlık EviTrabzonMaçka
Trabzon-Merkez ADSM 60 ÜnitTrabzonMerkez
Trabzon-Şalpazarı Geyikli Sağlık EviTrabzonŞalpazarı
Trabzon-Tonya Hoşarlı Sağlık EviTrabzonTonya
Trabzon-Tonya Sayraç Sağlık EviTrabzonTonya
Trabzon-Vakfıkebir Köprücek Sağlık EviTrabzonVakfıkebir
Tunceli Mazgirt Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)TunceliMazgirt
Tunceli Pertek 70. Yıl Cumhuriyet İlçe H. (10 Yatak)TunceliPertek
Tunceli-Hozat Entegre İlçe Hastanesi 15 YatakTunceliHozat
Tunceli-Ovacık Entegre ilçe Hastanesi 10 YatakTunceliOvacık
Uşak- Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası (Özel Tip)UşakMerkez
Van Bahçesaray 20 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi+10 Daireli LojmanlıVanBahçesaray
Van Çaldıran Umuttepe Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik LojmanlıVanÇaldıran
Van Çatak Entegre İlçe H. 25 Ytk+ 10 Daireli Lojman (30 Ytk Kapasiteli)VanÇatak
Van Edremit Halk Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+ 112 ASHVanEdremit
Van Erciş Merkez 4 No'lu Halk Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)VanErciş
Van Gevaş Aile Sağlığı Merkezi(5 Hekimlik) +Toplum Sağlığı Merkez + 112 ASHVanGevaş
Van Gürpınar Entegre İlçe Hastanesi (10 yatak)VanGürpınar
Van Gürpınar Kırkgeçit ASM 4 Hekimlik (Lojmanlı)VanGürpınar
Van Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (60 ünit+ 5 ytk) +Sağlık Müd.Hizm.Binası+112 Komuta KontrolVanMerkez
Van Merkez 19 No.lu Halk Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)+112 ASHVanMerkez
Van Merkez 5 No.lu Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)VanMerkez
Van Merkez Halk Sağlığı Merkezi 9 HekimlikVanMerkez
Van Muradiye Doğangün 2 Hekimlik ASM LojmanlıVanMuradiye
Van Özalp TSM (T11) - 1 No'lu 8 Hekimlik ASM (Lojmanlı)VanÖzalp
Van-Başkale Albayrak Aile Sağlığı Merkezi 5 Hekimlik LojmanlıVanBaşkale
Van-Başkale Toplum Sağlığı Merkezi (T9)+Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 ASHİVanBaşkale
Van-Çaldıran İlçe H. Revize Ek Blok Yapımı (75 Yatak Kapasiteli)VanÇaldıran
Van-Erciş Çelebibağı 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 5 HekimlikVanErciş
Van-Erciş Devlet Hastanesi 150 Yatak + 100 Yataklı Revize BlokVanErciş
Van-Erciş Keklikova Aile Sağlığı Merkezi 3 HekimlikVanErciş
Van-Gevaş Güzelkonak Aile Sağlığı Merkezi 5 Hekimlik (Lojmanlı)+112 ASHİVanGevaş
Van-Merkez 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 5 HekimlikVanMerkez
Van-Merkez Ortanca Aile Sağlığı Merkezi 3 Hekimlik (Lojmanlı)VanMerkez
Van-Merkez Sağlık Kampüsü KDÇ+KVC. (500 Yatak kapasiteli) 1. EtapVanMerkez
Van-Merkez Toplum Sağlığı Merkezi (T3)+Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik)+VSDVanMerkez
Van-Özalp Dorutay Aile Sağlığı Merkezi 5 HekimlikVanÖzalp
Van-Özalp Kırkçalı Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik (Lojmanlı)VanÖzalp
Yalova-Altınova Entg. İlç. Hast. 10 YatakYalovaAltınova
Yalova-Merkez Gazi Aile Sağlığı Merkezi 5 HekimlikYalovaMerkez
Yozgat Merkez Sağlık Kompleksi (Halk Sağlığı Merkezi(6AHB)+ Halk Sağ. Müd. + Halk Sağ. Lab.)YozgatMerkez
Yozgat Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 Ünit (28 Ünit Kapasiteli)YozgatMerkez
Yozgat Saraykent İlçe Hastanesi (Nihaide 20 Yatak)YozgatSaraykent
Yozgat Şefaatli Devlet Hastanesi 25 yatakYozgatŞefaatli
Yozgat-Akdağmadeni Alicik Sağlık EviYozgatAkdağmadeni
Yozgat-Akdağmadeni Belekcihan Sağlık EviYozgatAkdağmadeni
Yozgat-Akdağmadeni Kirsinkavağı Sağlık EviYozgatAkdağmadeni
Yozgat-Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (3-4 Hekimlik )YozgatÇayıralan
Yozgat-Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB )YozgatSaraykent
Yozgat-Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T10+6 AHB)+112 ASHİYozgatSarıkaya
Yozgat-Sorgun Devlet Hastanesi 250 YatakYozgatSorgun
Yozgat-Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB )+112 ASHİYozgatSorgun
Yozgat-Sorgun Yaylacık Sağlık EviYozgatSorgun
Yozgat-Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik )YozgatYerköy
Zonguldak Atatürk (Merkez) Devlet Hastanesi (400Yatak)ZonguldakMerkez
Zonguldak-Gökçebey 10 Hasta Odalı (20 yatak Kapasiteli) Entegre İlçe Hastanesi+112 ASHİZonguldakGökçebey
Zonguldak-Karadeniz Ereğli ADSM (30 Ünit)ZonguldakEreğli
Zonguldak-Merkez Halk Sağ.Müd.+İl Sağ.Müd.+Kamu Hast.Genel Sekreterlik+112 ASHİZonguldakMerkez
Zonguldak-Merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Revize Blok (150 Yatak)ZonguldakMerkez