T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hukuk ve Sözleşmeler Daire Başkanı

Güncelleme Tarihi: 06/06/2018

ASENA ÖZDEMİR
HUKUK VE SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANI


1988 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğrenime devam etti. Yüksek lisansını aynı üniversitede Aktüerya Bilimleri üzerine yapan ve bölüm birincisi olarak bitiren Özdemir, yine aynı üniversitede Finansal Matematik Üzerine doktora programına devam ediyor.

Asena Özdemir, çalışma hayatına ilk olarak 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. Ardından Sağlık Bakanlığı'na geçen Özdemir, 2014 Eylül - 2015 Haziran döneminde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev aldı. 2015 Haziran - 2018 Nisan döneminde Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Özdemir, 2018 Nisan ayından itibaren Hukuk ve Sözleşmeler Daire Başkanı olarak görev yapıyor. 

Bir çok eğitim ve seminere katılan Özdemir'in araştırma ve yayınları da bulunuyor;

Türkiye elektrik piyasasında arz, talep ve kısmı denge analizi
Türkiye elektrik piyasasında risk yönetimi
Karbondioksit emisyonun iklim değişikliği üzerinde etkisi
Türkiye elektrik piyasasının kointegrasyon ve ardışık bağınımlı dağılıtılmış gecikmeler (ARDL) yöntemleriyle modellenmesi
Zaman serisi modellemeleri ve uygulamaları
Türkiye elektrik piyasasında riske maruz kalan değer (VaR) hesaplamaları
Türkiye’de elektrik fiyatlarının saatlik marjinal denge analizi
Taylor kuralı ve ekonometrik modellemeyle Türkiye Uygulaması
Forwards, futures ve swapların Türkiye finans piyasasında etkinliğinin incelenmesi
Türev araçları, hedging stratejileri ve Borsa İstanbul’da örnek uygulamaların analizi
Finansal gelişmelerin ekonomik büyüme üzerinde etkisi
Para politikası araçlarının etkinlik analizi
Döviz kuru rejimlerinin reel ekonomiye etkilerinin analizi
Türkiye’de ekonomik krizlerin analizi ve sigorta sektörüne etkisinin incelenmesi
Türkiye’de dış ticaret dengesinin regresyon analizi
Döviz kurlarının zaman serisi modellemeleri ve tahmini
Türkiye’de cari işlemler açığının zaman serisi modellemesi
Türkiye sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal modellemesi
Hastanelerde hasta sıklığının zaman serisi modellemesi
KOAH hastalığına yakalanma sebeblerinin ve sıklığının ekonomik modellenmesi
Sağlık hizmetlerinde geri ödeme sistemlerinin incelenmesi
Türkiye Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Modeli
Türkiye’de sağlık harcamalarının temel makroekonomik ve sektörel değişkenlerle ilişkisinin ekonometrik analizi