T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bütçe ve Raporlama Daire Başkanı

Güncelleme Tarihi: 21/05/2018                                                                          ARİF DÜNDAR EKİNCİ
                                                          BÜTÇE ve RAPORLAMA DAİRE BAŞKANI
                                                                                               

27 Ocak 1977 tarihinde Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, aynı üniversitede Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yükseklisansını Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Termodinamik Bölümü’nde yükseklisansını ve doktorasını yaptı. 2013-2015 yıllarında ise Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nu tamamladı. Ekinci’nin Erzurum’da Mahal Isıtma Amaçlı Kullanılan Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel İncelenmesi başlıklı yükseklisans tezi, Erzurum Kampus Hastanesine Uygulanacak Trijenerasyon Sisteminin Fizibilitesi başlıklı doktora tezi bulunuyor.

Ekinci,2002-2004 yılları arasında Aktes Isı Sanayi Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde bölge müdürü, Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi PT2 İstasyonu HVAC’ta saha mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında Baymak Isı Sanayi Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde bölge müdürü, 2009-2001 döneminde ise Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda önce öğretim görevlisi ardından müdür yardımcısı olarak çalıştı. 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde 2011 yılında bölge koordinatörü olarak çalışmaya başlayan Ekinci, Şubat 2015 tarihinden itibaren Proje İnceleme Daire Başkanı olarak görev alıyor.

Ekinci’nin uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan “Experimental study of vertical ground-source heat pump performance evaluation for cold climate in Turkey”, Applied Energy, makalesi, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri bulunmaktadır. 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi’nde “Erzurum’da Mahal Isıtmasında Kullanılan Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel İncelenmesi”, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi’nde “Erzurum Kampus Hastanesine Uygulanacak Trijenerasyon Sisteminin Fizibilitesi”, 11. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nda “Sağlık Tesislerinde Enerji Verimliliği” başlığı altında bildirileri yayımlanıp, sunuldu.