T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnşaat Uygulama Daire Başkanı

Güncelleme Tarihi: 27/04/2018Mücahit UZUNKAYA
İNŞAAT UYGULAMA DAİRE BAŞKANI

1978 yılında Samsun'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ilk olarak 2001-2002 yılları arasında Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü'nde belediye sınırlarında kalan yol ve tretuvarların yapım ve onarım işlerinde kontrol mühendisliği yaptı. Ardından 2004 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nde inşaat mühendisi olarak çalıştı. 2004 Aralık - 2008 Ekim döneminde Bursa Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nde görev aldı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Şube Müdürlüğü’nde; sanayi, maden vb. tesislerin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine istinaden denetlenmesi, mezkur yönetmelik kapsamında ilgili tesislere ÇED izni verilmesi, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünde; tehlikeli atıklarla ilgili olarak tüm sanayi tesislerinin meri mevzuat dahilinde denetlenmesi, izinlerinin verilmesi, sanayi, maden, eğlence vb. tesislerden kaynaklı gürültü kirliliği ile ilgili olarak gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, gürültü ölçümlerinin yapılması, Çevre Kanunu'na göre ceza gerektiren durumlarda cezai işlemlerin uygulanması, motorlu taşıtların egzoz emisyon ölçümünü yapmak için başvuran firmaların yeterli belgeleri ve TSE şartlarını sağlayanlarını yetkilendirmek ve bunları belirli aralıklarla denetlemesi görevlerini yerine getirdi.

2008 yılının Ekim-Kasım aylarında Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı'nda görev yaptıktan sonra Uzunkaya, aynı yıl Aralık ayında Bursa Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Hastaneye ait bina ve bloklarla ilgili arıza, bakım, onarım, tadilat ve ihtiyaç taleplerinin değerlendirilmesi, ortaya çıkan mimari sorunların tespit edilmesi, bu sorunların giderilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
arıza, bakım, onarım, tadilat ve ihtiyaç taleplerinin değerlendirilmesi, ortaya çıkan mimari sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların giderilmesine yönelik çalışmaları yürüttü.


2009 yılının Mart ayı itibariyle Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev almaya başlayan Uzunkaya, müdürlüğe bağlı tüm hastanelerin ve Halk Sağlığı Müdürlüğü kurulana kadar tüm sağlık ocakları, sağlık evlerinin her türlü bakım, onarım, tadilat ve güçlendirmelerinin gerçekleştirilmesini yaptı. Hizmet alımıyla temin edilen projelerin incelenmesi, tashihi, onaylanması veya bakanlığa onaylanmak üzere gönderilmesi, sağlık yapılarının “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca denetlenmesi, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla hazırlatılan projelerin incelenmesi, tashih edilerek onaylanmak üzere bakanlığa gönderilmesini sağladı. Yapım işlerinin ihalelerine uzman üye olarak katıldı. Doğrudan temin veya ihale yoluyla gerçekleştirilen yapım işlerinin kontrollüğünün, geçici ve kabullerinin ifa edilmesi, açılacak aile hekimliklerine ait binaların mevzuata göre uygunluğunun denetlenmesi, özel ve kamu hastanelerinin tüm yoğun bakımlarının denetlenmesini gerçekleştirdi.

2012 yılı Ekim ayından itibaren Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yatırım, Emlak ve Teknik Hizmetler biriminde çalışmaya başladı. 2014 Aralık'tan itibaren birim sorumlusu olarak görev yapan Mücahit Uzunkaya, genel sekreterliğe bağlı 21 hastanenin her türlü bakım, onarım ve tadilatlarının gerçekleştirilmesini sağladı. 

2017 yılı Kasım ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde görev alan Uzunkaya, İnşaat Uygulama Daire Başkanı olarak görev yapıyor. 

Evli ve 3 çocuk babası Uzunkaya, çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca biliyor.